Có rất nhiều trình soạn thảo trong Linux nhưng trình soạn thảo vi là trình soạn thảo được nhiều người dùng Linux sử dụng nhất vì là nó chiếm ít tài nguyên mặc khác nó được thiết lập như một trình soạn thảo mặc định trên các bản destroy của Unix. Trong bài viết này VnCoder sẽ hướng dẫn bạn làm quen và sử dụng cơ bản trình soạn thảo vi trong Linux.

Bộ soạn thảo vi chạy ở hai chế độ khác nhau:
Chế độ dòng lệnh command mode, những gì được gõ vào sẽ được hiểu như là lệnh của vi. Vi có rất nhiều lệnh như: tìm kiếm, thay thế, xóa, lưu tâp tin…
Chế độ nhập văn bản insert mode, những gì được gõ vào được hiểu là nội dung của tập tin đang soạn thảo.
Khi bắt đầu sử dụng lệnh vi, vi mặc định ở command mode. Ấn phím lệnh i, a, o hoặc Inserrt  từ chế độ command mode để chuyển sang insert mode.
 • i để thêm ký tự trước con trỏ,
 • a để thêm ký tự sau con trỏ,
 • o để chèn thêm dòng mới sau con trỏ.
Ấn Esc để chuyển đổi qua lại từ command mode với insert mode.
Một số lệnh với vi:
 • :set nu hiện thị số dòng
 • :set nonu bỏ hiện thị số dòng
 • Sử dụng phím mũi tên hoặc các phím h,l,j,k để dịch trái, phải. lên, xuống
 • :1 để nhảy đến dòng đầu tiên của file
 • :n nhảy đến dòng n
 • $ nhảy xuống cuối dòng
 • :$ nhảy đến dòng cuối của file.
 • 0 nhảy về đầu dòng
 • :0 nhảy về dòng đầu tiên của file.
 • dd xóa một dòng hiện tại
 • ndd xóa n dòng
 • / hay ? để tìm kiếm
 • :w! lưu tập tin
 • :x! lưu tập tin và thoát
 • :wq ZZ lưu tập tin và thoát
 • :q! không lưu và thoát

Các bạn có thể xem tóm tắt các lệnh chính trong trình soạn thảo vi theo hỉnh ảnh dưới đây

1. Mở file

Cũng giống như các editor khác bạn cần sử dụng vi trước tên file

vi /duong_dan_den_file

ví dụ: vi /var/www/index.php sẽ mở file index.php trong editor

2. Đóng file

Khi đã làm việc với file xong, để đóng file bạn bấm “Esc” (phím Escape) rồi gõ

:q!

Để thoát và không lưu

:wq

Lưu lại nội dung file và thoát

3. Sửa file

Thêm text sau con trỏ chuột

:a

Thêm text trước con trỏ chuột

:i

Thay thế text tại vị trí con trỏ

:r

Thêm dòng mới sau dòng hiện tại

:o

4. Di chuyển con trỏ

Để di chuyển con trỏ bạn sử dụng các phím

h, j , k, l

hoặc các phím mũi tên tương ứng trên bàn phím

5. Xóa dòng

Để xóa 1 dòng, bạn di chuyển con trỏ đến đầu dòng đó và gõ

dd

6. Copy và paste

Để copy 1 dòng, bạn gõ

yy

Để paste dòng đó, di chuyển đến nơi cần paste và gõ

p

Trở lại dữ liệu trước đó (undo)

u

7. Tìm kiếm

Để tìm kiếm bạn gõ / hoặc ?, phía sau là từ cần tìm kiếm

Ví dụ: /ServerName

Sẽ tìm kiếm từ ServerName trong file

Nếu vi nhảy đến kết quả đầu tiên chưa đúng ý bạn, để tiếp tục xem dòng khác gõ

n

8. Nhảy đến 1 dòng hoặc cột nào đó

Gõ số dòng muốn nhảy đến và gõ

G

vd: 89G (sẽ nhảy đến dòng 89)

Nhảy đến cột nào đó gõ

|

ví dụ : 21|  (sẽ nhảy đến cột 21)

Nguồn: https://vncoder.vn/bai-viet/huong-dan-su-dung-trinh-soan-thao-vi-vi-editor-co-ban-trong-linux

Đánh giá mức độ hài lòng của bạn về bài viết
Chào ! Bạn thấy nội dung này thế nào?
Việt Blue

Quốc Việt hiện đang công tác tại WebStartup ở vị trí bảo vệ và kiêm là quản trị viên, thích chia sẽ và chia sẽ! Phương châm sống "Cho đi sẽ còn lại mãi mãi".