Một số Theme WordPress sẽ hổ trợ code phân trang cho website của bạn, nhưng đối với một số bạn muốn tự học và code riêng cho mình một Theme WordPress thì đây là một đoạn code đơn giản và dễ thực hiện, nhất theo mình là vậy 😀
Code phân trang trong WordPress không dùng plugin
Code phân trang trong WordPress không dùng plugin

Xác định khi nào cần dùng phân trang

– Các website tin tức đặc biệt cần có thể phân trang hiển thị số bài viết nhất định ở trang chủ hoặc trang bài viết theo mong muốn của bạn. – Bạn phải xác định nội dung chúng ta cần phân trang là gì, thông thương chúng ta thường phân trang trong cái chuyên mục trong các post type hay các taxonomy. Vì vậy đoạn code này sẽ thường năm trang các file category.php, taxonomy-{slug-custom-taxonomy}.php, archive-{slug-post-type}.php.

Cách sử dụng

Coppy đoạn code sau chèn vào vị trí bạn muốn hiển thị ví dụ: file category.php .
<?php if(paginate_links()!='') {?>
<div class="nextpage">
	<?php
	global $wp_query;
	$big = 99999;
	echo paginate_links( array(
		'base' => str_replace( $big, '%#%', esc_url( get_pagenum_link( $big ) ) ),
		'format' => '?paged=%#%',
		'prev_text'    => __('«'),
		'next_text'    => __('»'),
		'current' => max( 1, get_query_var('paged') ),
		'total' => $wp_query->max_num_pages
		) );
    ?>
</div>
<?php } ?>
Đây là đoạn code thường được dùng chung với code phân trang ở phía trên:
<?php if (have_posts()) : ?>
<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
	<!-- list post -->
<?php endwhile; else:  ?>
	<p>Chưa có bài viết nào trong chuyên mục</p>
<?php endif; ?>
Để thay đổi số lượng bài viết muốn phân trang bạn vào: Admin -> Settings – Reading, sau đó nhập số lượng vào ô Blog pages show at most (Hiển thị nhiều nhất).

Kết quả

Sau khi thực hiện bạn sẽ được kết quả như này:
Kết quả hiển thị của code phân trang
Kết quả hiển thị của code phân trang
Tức nhiên ngoài cách này các bạn không rành về code có thể dùng các Plugin có hổ trợ phân trang rất nhiều có thể lựa chọn sử dụng một cách nhanh chóng. Rất vui nếu đã giúp được các bạn một ít kiến thức.
5/5 - (2 bình chọn)
Chào ! Bạn thấy nội dung này thế nào?

406 lượt xem. Cập nhật lần cuối 30/08/19 by Bình Dương Web. Wordpress

Việt Blue

Quốc Việt hiện đang công tác tại WebStartup ở vị trí bảo vệ và kiêm là quản trị viên, thích chia sẽ và chia sẽ! Phương châm sống "Cho đi sẽ còn lại mãi mãi".